Ponudba, prijava, spremno pismo

Učinkovito napisana prijava ali ponudba zahteva čas in trdo delo. Ni enega samega nasveta za pisanje prijav in ponudb.

Ponovno poudarjamo: vsebino prilagodite pričakovanjem delodajalca in zahtevam delovnega mesta. Poudarite pomembne kompetence in dosežke za konkretno delovno mesto. Opis vaših lastnosti podkrepite z dejstvi in primeri. Ponujajte tisto, kar imate, in ne tistega, česar nimate. Vedno vključite samo resnične podatke o sebi. Ne pretiravajte in ne lažite. Odstavki naj vključujejo štiri do pet stavkov, ki ne smejo biti predolgi.

Za spremno pismo veljajo enaka priporočila in struktura kot za prijavo. Razlika je v tem, da je ponavadi krajše. Poudarite le nekaj ključnih prednosti za delovno mesto, na katero kandidirate. Če je spremno pismo dovolj zanimivo, bo delodajalec prebral tudi življenjepis.

Pripravite svojo prijavo, ponudbo ali spremno pismo s pomočjo orodja, ki vam ga ponujamo v nadaljevanju. Spremni tekst v oblačkih ponuja dodatna priporočila za oblikovanje.

Pred tem si lahko ogledate tudi učni primer prijave s priporočili, kako izboljšati osnovno prijavo.

Učni primer prijave z izboljšavami
Primer prijave
Primer ponudbe

Ponujamo vam tudi primere prijav na različna delovna mesta. Namen ni, da te prijave preprosto kopirate. Razmišljajte o njih z vidika delodajalca, ki takšno prijavo, ponudbo ali spremno pismo prejme. Analizirajte jih s pomočjo vprašanj, ki jih predlagamo, da naj tudi vas vodijo, kadar oblikujete svojo prijavo in spremno pismo.

Oblikujte svojo prijavo, ponudbo ali spremno pismo


Moj naslov
Najprej napišite podatke o pošiljatelju, kraj in datum, sledi naslov delodajalca. Dobro je, da napišete tudi telefonsko številko, lahko tudi naslov elektronske pošte. Na ta način vas lahko delodajalec po potrebi hitro kontaktira.

Če uporabljate predhodno napisano prijavo kot vzorec, v katerega vnašate potrebne spremembe, bodite pozorni, da ustrezno zamenjate naslov delodajalca. Mogoče je težko verjeti, vendar so izkušnje kadrovnikov, da nekateri kandidati celo pozabijo napisati svoje kontaktne podatke.
Kraj
Najprej napišite podatke o pošiljatelju, kraj in datum, sledi naslov delodajalca. Dobro je, da napišete tudi telefonsko številko, lahko tudi naslov elektronske pošte. Na ta način vas lahko delodajalec po potrebi hitro kontaktira.

Če uporabljate predhodno napisano prijavo kot vzorec, v katerega vnašate potrebne spremembe, bodite pozorni, da ustrezno zamenjate naslov delodajalca. Mogoče je težko verjeti, vendar so izkušnje kadrovnikov, da nekateri kandidati celo pozabijo napisati svoje kontaktne podatke.
Datum
Delodajalec
Naslov delodajalca
Najprej napišite podatke o pošiljatelju, kraj in datum, sledi naslov delodajalca. Dobro je, da napišete tudi telefonsko številko, lahko tudi naslov elektronske pošte. Na ta način vas lahko delodajalec po potrebi hitro kontaktira.

Če uporabljate predhodno napisano prijavo kot vzorec, v katerega vnašate potrebne spremembe, bodite pozorni, da ustrezno zamenjate naslov delodajalca. Mogoče je težko verjeti, vendar so izkušnje kadrovnikov, da nekateri kandidati celo pozabijo napisati svoje kontaktne podatke.
Naziv delovnega mesta na katerega se prijavljate
Nagovor
Če ste uspeli dobiti ime osebe, ki opravlja selekcijski proces, naslovite prijavo oziroma ponudbo na njeno ime. Že pri nagovoru so nekateri posamezniki bolj domiselni od drugih. Ni nujno, da uporabite le Zadeva: Prijava na delovno mesto … ali Spoštovani.

Poskusite še kaj drugega, kar se seveda prilega razpisanemu delovnemu mestu, podjetju, ljudem, odgovornim za kadrovanje novih sodelavcev. Za vsak korak, ki odstopa od vsakdanjega, je treba dobro premisliti.
Uvod
Pojasnite, kdo ste, pokažite interes za delovno mesto in zakaj ste se odločili kandidirati.

Ker ne veste, koliko različnih delovnih mest nekdo razpisuje, lahko vključite tudi podatek o tem, na katero delovno mesto kandidirate. To je smiselno še posebej, ko pošiljate ponudbo, torej kadar delovno mesto še ni razpisano.

Z vsebino pokažite, da ste se pozanimali o podjetju. Razmislite, kako bi že na začetku pritegnili pozornost bralca.
Jedro
Jedro je najpomembnejši del prijave. V jedru se potrudite z izčrpno predstavitvijo tistih lastnosti, ki jih delodajalec pričakuje od novega sodelavca. Navedite predhodne delovne naloge, vaše kompetence, dosežke. Vse skupaj podprite s konkretnimi primeri. Osredotočite se le na tiste vsebine, ki se dotikajo delovnega mesta. Omenite lahko tudi prostočasne aktivnosti, če potrjujejo vaše kvalifikacije in kompetence za konkretno delovno mesto.

Če pošiljate prijavo brez življenjepisa, pri navajanju delovnih izkušenj napišite tudi predhodne delodajalce. To je smiselno, ker se delovne naloge kljub istemu nazivu lahko med podjetji razlikujejo. Če prilagate življenjepis, je to razvidno že iz njega.

Ne navajate tistega, kar ni v neposredni povezavi s pričakovanji delodajalca in mu ne pojasnjujte, zakaj bi bili vi dober kandidat za zaposlitev. Ne izpostavljajte tistih podatkov, za katere že vnaprej ocenjujete, da vam lahko škodijo. Osredotočite se na pozitivne vidike.

Če oblikujete spremno pismo, lahko navedete, da so dodatne informacije v priloženem življenjepisu. Stavki in odstavki ne smejo biti predolgi.

Iz tega dela bo razvidno, kako dobro ste se pripravili na pisanje. Po potrebi se vrnite v poglavje Priprava na pisanje prijavnega dokumenta. Oglejte si tudi komentarje pri Učnem primeru prijave z izboljšavami.
Zaključek
Poskušajte z zaključkom povečati simpatijo delodajalca, zato naj bo tudi zaključek dobro domišljen in ne le ponavljajoča se fraza.
Vaše ime in priimek
Priloge
Izberite priloge, odvisno od tega, kaj delodajalec zahteva. Priložite spričevala in potrdila o funkcionalnih znanjih, ki so v povezavi z zahtevanimi kompetencami in kvalifikacijami. Če pišete spremno pismo, bo priloga seveda življenjepis.

Pri priporočilih razmislite, ali jih je treba priložiti že k prijavi ali jih boste prinesli s sabo na zaposlitveni razgovor. Kadar uporabljate priporočila, morate imeti vedno privoljenje oseb, da uporabljate njihove kontaktne podatke.
 


Analiza prijave, ponudbe, spremnega pisma


Pred pošiljanjem vedno ocenite svoj izdelek. Poskušajte gledati na vsebino z vidika delodajalca, ki išče primernega kandidata. Imejte v mislih tudi to, da delodajalci dobijo veliko število prijav in veliko iskalcev zaposlitve ustreza osnovnim zahtevam. Kako ste zadovoljni? Bi sebe povabili na zaposlitveni razgovor?

Več o analizi preberite v poglavju Oblikovanje življenjepisa pod naslovom Pred pošiljanjem še enkrat preglejte prijavo in življenjepis.


Na vrh