Kandidiranje na delovna mesta

Osebna predstavitev, v obliki prijave, ponudbe ali življenjepisa s spremnim pismom, predstavlja pomembno orodje pri vašem iskanju zaposlitve.

Cilj je prikazati potencialnemu delodajalcu, kako lahko izpolnite njegove zahteve in mu pomagate dosegati rezultate in cilje.

Če s prijavo in življenjepisom vzbudite dovolj zanimanja, vas bo delodajalec povabil na zaposlitveni razgovor.

Priprava na pisanje prijavnega dokumenta

Učinkovito napisana prijava in življenjepis zahtevata veliko časa in truda, vendar se je vredno potruditi.

Zavedajte se, da je iskalcev zaposlitve veliko in da delodajalci lahko dobijo tudi po več sto prijav. Kako izstopiti iz te množice?

Prvi korak predstavlja zbiranje informacij o sebi. Sledi raziskovanje delovnega mesta in delodajalca. Nato oblikujte dokument, ki delodajalcu prikaže, kako se vaše kompetence, znanja in dosežki navezujejo na njegove zahteve. Več

Oblikovanje prijavnega dokumenta

Ko veste, kaj želite ponuditi delodajalcu, morate to oblikovati na način, ki bo zanimiv za delodajalca.

Ali pošiljate prijavo, ponudbo, življenjepis, je odvisno od zahtev in pričakovanj delodajalca in vaše ocene, kaj bi bilo za to delovno mesto in delodajalca najprimerneje. K življenjepisu vedno priložite tudi spremno pismo.

Vsak oblikovan dokument je nekoliko drugačen, odvisno od tega, komu bo poslan, z namenom, da vaše prednosti čim bolje ustrezajo zahtevam delovnega mesta oziroma predstavam delodajalca. Več

Oblikovanje prijave in Oblikovanje življenjepisa

Naprej


Na vrh