Analiza oglasa

Analiza oglasa vam pomaga ugotoviti, kaj delodajalec išče in kakšne dokaze, kot potrditev tega, bi želel videti. Vendar pa vse zahteve in pričakovanja niso jasno zapisana. Naučite se brati med vrsticami.

Vprašanja za analizo oglasa

  • Katera znanja, kompetence, osebnostne lastnosti, delovne izkušnje in druge zahteve delodajalec pričakuje?
  • Kaj pričakuje kot potrditev izpolnjevanja zahtev? Katera dokazila?
  • Kaj je lahko dodatna prednost pri izbiri?
  • Katere informacije o delodajalcu, organizaciji lahko razberete iz oglasa?
  • Kaj delodajalec ponuja?
  • Ali se dajo kakšne zahteve razbrati »med vrsticami«?

Ne ustavite se tukaj. Nadaljujte.

  • Ključne besede za pripravo prijave in življenjepisa?
  • Kako lahko potrdite navedeno?
  • Bi se delodajalec strinjal z narejenimi zaključki na ta vprašanja?
  • Vas delovno mesto še vedno zanima?

Analizirajte svoj oglas

Poiščite zanimiv oglas v časopisih, na internetu, spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje …
Če nimate izbranega prostega delovnega mesta, ga lahko poiščete v Trgu dela, Aktualna prosta delovna mesta
Registrirani uporabniki odprite Moja mapa in izberite oglas, ki ste ga predhodno že shranili.

Ugotovitve si sproti zapisujte. Zapisano vam bo pomagalo pri pripravi prijave in življenjepisa.

Pri zapisu si lahko pomagate s predhodnimi vprašanji in spodnjo tabelo.

Zahteve delodajalca

Kakšno potrditev išče delodajalec

Kaj in kako prikazati, da imam zahtevano

Moja dodatna prednost

Informacije o delodajalcu

Kaj delodajalec ponuja

Ključne besede za prijavo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskovanje nadaljujte z iskanjem informacij o delodajalcu in njegovem podjetju, ustanovi ter sproti dopolnjujte tabelo.

Tudi če nimate pred sabo konkretnega oglasa za delovno mesto, razmišljajte na enak način in z enakimi vprašanji.
 


Na vrh